Google
Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Автор: Ірина Тимощук


У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва рішенням від 01.06.2007 р. задовольнила частково апеляційну скаргу представника ТОВ на рішення районного суду від 05.02.2007 р. у справі за позовом В. С. до ТОВ про захист прав споживача, розірвання договору купівлі-продажу та повернення коштів.

Вимоги та заперечення сторін.

Рішення суду першої інстанції

Рішенням районного суду від 05.02.2007 р. позов В. С. задоволений: розірвано договір купівлі-продажу комп’ютера, укладений між В. С. та ТОВ; з ТОВ на користь В. С. стягнуто 7200 грн вартості комп’ютера та 2736 грн неустойки за кожний день затримки усунення недоліків товару. Судом першої інстанції встановлено, що 11.11.2005 р. позивач придбав у відповідача зазначений комп’ютер, термін дії гарантії на який відповідно до гарантійного талону становить 24 місяці. 26.09.2006 р. В. С. здав на гарантійний ремонт цей комп’ютер у зв’язку з тим, що вийшли з ладу накопичувачі. Станом на 11.10.2006 р. комп’ютер перебував у відповідача, а пізніше з відповіді ТОВ позивачу стало відомо про встановлення в комп’ютері комплектуючих іншої марки та з іншими характеристиками. Виходячи з положень ч. 9 ст. 8 та ч. 2 ст.17 Закону України «Про захист прав споживачів», суд вважав позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі. Не погодившись з таким рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просив рішення скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову В. С.

Мотиви, за якими апеляційний суд дійшов свого висновку


Перевіривши законність та обґрунтованість оскаржуваного рішення в межах доводів апеляційної скарги та заявлених в суді першої інстанції вимог, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав. Предметом спору у даній справі є захист прав позивача як покупця комп’ютера, комплектуючі якого протягом гарантійного строку вийшли з ладу. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якостіУ разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар. Встановлено, що під час гарантійного ремонту відповідач замінив накопичувачі, придбаного позивачем комп’ютера, що вийшли з ладу, на накопичувачі іншої марки з іншими характеристиками. Зазначене не влаштувало позивача, адже після такої заміни накопичувачів властивості комп’ютера змінилися. Відповідно до ч. 2 ст.17 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон) забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту. З урахуванням викладеного В. С. обґрунтовано заявив вимоги про розірвання договору купівлі-продажу та повернення йому сплаченої за комп’ютер грошової суми, і суд правильно дійшов висновку про задоволення позовних вимог в цій частині. Щодо позову про стягнення неустойки за кожен день затримки усунення недоліків комп’ютера понад установлений строк, то в цій частині суд безпідставно дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог з огляду на таке. Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону споживач має право пред’явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті. З огляду на викладене та враховуючи, що позивач спочатку вимагав у продавця безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, а потім замінив цю вимогу на розірвання договору та повернення йому сплаченої за комп’ютер грошової суми, підстави для стягнення з відповідача неустойки за кожний день затримки усунення недоліків відсутні. За такої обставини у задоволенні позову про стягнення неустойки слід відмовити. Оскільки в цій частині рішення суду першої інстанції ухвалено з порушенням норм матеріального права, на підставі ст. 309 ЦПК України воно підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення в частині вимог щодо стягнення неустойки.

Наслідки розгляду апеляційної скарги


Апеляційну скаргу представника ТОВ задоволено частково. Рішення районного суду від 05.02.2007 р. скасовано в частині стягнення 2786 грн неустойки та в цій частині ухвалено нове рішення наступного змісту. У задоволенні позовних вимог В. С. про стягнення з ТОВ 2736 грн неустойки за кожен день затримки усунення недоліків комп’ютера понад установлений строк відмовлено. У решті рішення районного суду від 05.02.2007 р. залишено без змін.

"Всеукраїнська ліга захисту і правової підтримки бізнесу"