Google
Питання неявки позивача в судове засідання

У разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, без поважної причини або неповідомлення ним про причину повторної неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає заяву без розгляду.

Автор(и): Ірина Тимощук


У разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, без поважної причини або неповідомлення ним про причину повторної неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає заяву без розгляду.

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва ухвалою від 15.06.2007 р. задовольнила апеляційну скаргу В. Б. на ухвалу районного суду від 23.04.2007 р. у справі за позовом В. Б. до Інституту, Міністерства, третя особа – С. Р., про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та компенсації моральної шкоди.

Вимоги та заперечення сторін.

Рішення суду першої інстанції

Ухвалою районного суду від 23.04.2007 р. цивільну справу за позовом В. Б. на ухвалу районного суду від 23.04.2007 р. у справі за позовом В. Б. до Інституту, Міністерства, третя особа – С. Р. про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди – залишено без розгляду. Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції В. Б. подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати зазначену ухвалу та передати справу для подальшого розгляду. Суд на його думку дав неправильну оцінку обставинам справи, ухвалив ухвалу, яка не відповідає вимогам процесуального права. Позивач посилався на те, що у зв’язку з надзвичайною зайнятістю навчанням, він не міг з’являтися в судові засідання, а оскільки судовий розгляд триває п’ять років, він вже не мав матеріальної можливості оплачувати послуги представника, а тому 13.03.2007 р. до канцелярії районного суду В. Б. подав заяву про вищевикладені обставини з проханням слухати справу у його відсутність, так як пояснення у справі він вже надавав багато разів.

Мотиви, за якими апеляційний суд дійшов свого висновку


Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, осіб, які з’явилися в судове засідання, доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи в межах апеляційного оскарження вирішила, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав. Залишаючи позовну заяву В. Б. без розгляду, суд першої інстанції дійшов висновку, що неодноразові неявки позивача, неповідомлення про причини неявки в судові засідання свідчать про його небажання підтримувати позовні вимоги, неповагу до суду та умисне затягування розгляду справи по суті. Проте з таким висновком суду першої інстанції колегія суддів не погодилась, виходячи з наступного. Із матеріалів справи вбачається, що вона тривалий час з 2000 р. розглядається у суді, у справі ухвалювались рішення, які неодноразово були скасовані вищестоящими судовими інстанціями, а справу направляли на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. Як свідчать матеріали справи та протоколи судових засідань протягом всього часу провадження по справі позивач та його представник постійно з’являлися в призначені судові засідання, в тому числі і після повернення справи з Верховного Суду України, зокрема, 29.01.2007 р., 09.02.2007 р., 22.02.2007 р., 13.03.2007 р., де надали суду усні та письмові пояснення як позивач та його представник, так і інші учасники судового розгляду. У судовому засіданні, що відбулося 13.03.2007 р., суд залучив до участі у справі третю особу як співвідповідача, та розпочав слухання справи з початку, відклавши розгляд справи на 16.06.2007 р. Після цього 13.03.2007 р. позивач В. Б. подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність та у відсутність його адвоката В. В., пояснивши це тим, що він не має змоги з’являтися в судові засідання, а розгляд справи триває вже довгий час і він не має коштів на проїзд до суду, а також не має коштів сплачувати послуги адвоката. Зазначив, що всі необхідні пояснення по суті справи та докази він суду вже надав. У матеріалах справи міститься повідомлення від адвоката В. В., що через неможливість його довірителя В. Б. здійснювати оплату для участі у справі у районному суді він не буде брати участі у розгляді даної справи. Крім того 12.04.2007 р. позивач В. Б. повторно направив до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю та відсутністю його представника. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов’язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з’явилися в судове засідання без поважних причин. Згідно з правилами ч. 3 ст. 169 ЦПК України у разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, без поважної причини або неповідомлення ним про причину повторної неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає заяву без розгляду. Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо: належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. Проаналізувавши вищенаведене, а також тривалість розгляду даної справи, наявні у матеріалах справи неодноразові усні та письмові пояснення позивача та його представника, інші зібрані та наявні у справі докази, наявність заяв про розгляд справи за відсутністю позивача та його представника, колегія суддів вирішила, що суд першої інстанції безпідставно залишив позовну заяву без розгляду, оскільки у справі зібрано достатньо доказів для вирішення спору по суті справи. За таких обставин колегія суддів вирішила, що суд першої інстанції постановив ухвалу, яка не відповідає вимогам процесуального права, а тому апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала суду першої інстанції – скасуванню з передачею справи до суду першої інстанції для вирішення справи по суті.

Наслідки розгляду апеляційної скарги

Апеляційну скаргу В. Б. – задоволено. Ухвалу районного суду від 23.04.2007 р. – скасовано, а цивільну справу передано на розгляд до того самого суду першої інстанції для вирішення справи по суті.
                                                                      "Всеукраїнська ліга захисту і правової підтримки бізнесу"