Google
Оренда нерухомості: від одного до трьох років

 

З суб’єктами підприємницької діяльності можна укладати договори оренди нерухомого майна без нотаріального посвідчення строком на три роки.

Законом від 20.12.2006 р. №501-V внесено зміни до ч. 2 ст. 793 та ч. 1 ст. 794 Цивільного кодексу, якими передбачено обов’язковість нотаріального посвідчення та державної реєстрації договорів оренди нерухомого майна, якщо договір укладений більш ніж на три роки (раніше – один рік).

Договори про оренду рухомого майна не підлягають нотаріальному посвідченню. Хоча є винятки. Договір оренди, наприклад, автомобіля (якщо однією із сторін є фізична особа), підлягає нотаріальному посвідченню незалежно від терміну його дії.

Отже, пам’ятаємо: нерухоме майно – три роки, рухоме – не підлягає нотаріальному посвідченню (за винятком окремих його видів, зокрема, автомобілів).

Зміни до ЦК при укладанні нових договорів оренди слід враховувати, починаючи з 10.01.2007 р. (з дня набрання чинності Законом №501-V).

При цьому одна з норм Закону про податок з доходів фізичних осіб передбачає, що у разі, коли орендарем є фізична особа, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню незалежно від терміну його дії: «9.1.4. Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

При цьому:

а) орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені законом для квартального податкового періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу;

б) договір оренди нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню, при цьому нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про нього податковому органу за основним місцем проживання платника податку – орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. У разі порушення такої форми чи способу нотаріус несе відповідальність, встановлену законом за порушення порядку чи строків надання податкової звітності».

                                     "Всеукраїнська ліга захисту та правової підтримки бізнесу"