Google
Інститут держави та права ім. Корецького
61001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
Е-mаil: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.
телефон: +38(044) 278-51-55; 278-81-27
факс: +38(044) 278-54-74

Інститут держави і права здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з таких спеціальностей:
·    12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень;
·    12.00.02 Конституційне право;
·    12.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право;
·    12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право;
·    12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення;
·    12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
·    12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право
·    12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право;
·    12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
·    12.00.10 Судоустрій, прокуратура та адвокатура;
·    12.00.11 Міжнародне право;
·    12.00.12 Філософія права;
·    23.00.02 Політичні інститути та процеси,
·    23.00.03 Політична культура та ідеологія;
·    23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство
Прийом до аспірантури відбувається з 1 липня по 1 листопада кожного року. Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови. Крім того подається реферат з спеціальності.
Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:
61001, Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4, кімн.228 (тел. 278-81-27)
До заяви на ім'я директора Інституту про прийом до аспірантури додаються такі документи:
1.    Копія диплому про закінчення вищого навчального юридичного закладу та залікові відомості про наявність кваліфікації спеціаліста, магістра.
2.    Список опублікованих наукових праць. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають доповіді (реферати) з обраної спеціальності.
3.    Листок по обліку кадрів та автобіографію.
4.    4 фотокартки розміром 3x4.
5.    Медичну довідку
Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок бюджету і на контрактній основі.
Термін навчання в аспірантурі - очне відділення - 3 роки та заочне відділення - 4 роки.
Захист підготовлених кандидатських робіт відбувається у 3-х спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
1.    Д 26.236.03
o    12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
o    12.00.02 Конституційне право;
o    12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право
o    12.00.11 Міжнародне право
2.    Д 26.236.02
o    12.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право
o    12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
o    12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
3.    Д 26.236.01
o    23.00.02 Політичні інститути та процеси
o    23.00.03 Політична культура та ідеологія
o    23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавсгво
"Всеукраїнська ліга захисту і правової підтримки бізнесу"