Google
Експертна оцінка нерухомого майна не обов' язкова

 

ТзОВ купує нерухомість у фізичної особи. Чи потрібно проводити експертну оцінку?

Чинне законодавство не передбачає проведення експертної оцінки нерухомого майна. Це означає, що вона не є обов’язковою. Натомість потрібна довідка з БТІ про відновлювану вартість такого об’єкта. При продажу майна експертна оцінка теж не вимагається. А щоб ви не сумнівалися, що проводите нарахування податкових зобов’язань з ПДВ із звичайної ціни, можете провести експертну оцінку згідно з Законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. №2658-III *.

Хоча ще раз нагадаємо, що проведення оцінки не є обов’язковим.

* Витяг зі статті 7 Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. №2658-III:
«Випадки проведення оцінки майна
Проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках:
– створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
– реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
– виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
– визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
– приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
– переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
– оподаткування майна згідно з законом;
– визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
– в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.
Проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках застави державного та комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін».

                                      "Всеукраїнська ліга захисту та правової підтримки бізнесу"