Google
Представництво інтересів в судах

 

1. Представництво інтересів Клієнта в судах загальної і спеціальної (господарської, адміністративної) юрисдикції, в тому числі у Вищому господарському суді України і Верховному суді України, забезпечення супроводження всього судового процесу (перша, апеляційна, касаційна інстанція) або окремих його стадій:
- проведення попередньої експертизи документів і надання висновків відносно перспективності розвитку справи;
- розробка правової позиції, підготовка і подача в суд процесуальних документів;
- участь в судовому розгляді справи, оскарження судових рішень, представництво інтересів Компанії в апеляційній та касаційній інстанціях.
- правова підтримка на усіх стадіях виконавчого провадження.
2. Представництво інтересів українських та іноземних  клієнтів в міжнародних господарських судах, в тому числі в Європейському суді з прав людини; надання юридичного супроводження визнання та виконання на території України рішень міжнародних комерційних арбітражів та іноземних судів.