Google
Підтримка господарської діяльості

 

· юридичний консалтинг бізнес–проектів компаній різних організаційно-правових форм та приватних підприємців на всіх стадіях здійснення господарської  діяльності, починаючи зі створення компанії і до ії ліквідації;
· юридичне супроводження укладення цивільно-правових договорів (розробка проектів, участь в переговорах с контрагентами);
· складання зовнішньоекономічних контрактів;
· юридичне супроводження договорів спільної діяльності і договорів про розподіл продукції;
· розробка установчих і корпоративних документів (статути, засновницькі договори, положення, правила, інструкції та ін.);
· консультації, юридичне супроводження здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню відповідно до діючого законодавства України (отримання ліцензій, сертифікатів, дозволів);
· юридичне супроводження відновлення платоспроможності;
· юридичне супроводження банкрутства, ліквідація або припинення діяльності підприємства.