Google
Аудиторські послуги

         

        Перевірка податкової та бухгалтерської звітності, а також послуги з підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності підприємства:

  •  обов'язковий аудит: підтвердження достовірності та повноти річного балансу, перевірка фінансового стану засновників, державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації та ін.;
  • добровільний аудит:  за вимогою чи бажанням власників (учасників) та акціонерів підприємств будь-якої форми власності) та інших користувачів фінансової звітності, у тому числі оглядові перевірки;
  • внутрішній аудит :  поточна спроможність виявляти та виправляти помилки в фінансовій та податковій звітності з одночасним консультаційним обслуговуванням бухгалтерської служби вашої організації та проведенням аналізу фінансово - господарської діяльності;
  • тематичний аудит: для підтвердження достовірності обліку та відображенні у звітності окремих аспектів діяльності підприємства, наприклад, достовірності обліку активів або розрахунків з дебіторами та кредиторами, правильності розрахунку та сплати податків;
  • податковий аудит : при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств  для підтвердження дійсної чистої вартості активів та зобов'язань підприємства;
  • міжнародний аудит :   для іноземних інвесторів, для виходу на зовнішні фінансові ринки .